เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. แจ้งเพื่อทราบ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน ( 2017-08-08 09:37:00 )
2. แบบฟอร์มสรุปการประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/พัฒนาตนเอง ( 2013-07-09 11:28:02 )
3. ประกาศเรื่องการลงข้องมูลส่วนตัวของบุลคลากร ( 2012-08-27 13:02:24 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 3 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48